راهنمای ثبت تغییرات

کاهش سرمایه شرکت

درباره کاهش سرمایه شرکت بیشتر بدانید

کاهش سرمایه شرکت یک عمل حقوقی بوده و در صورتی که شرکت ی شرکا دچار زیان شوند میتوانند سرمایه شرکت را تغییر دهند. تنها مرجعی که میتواند سرمایه شرکت را تغییر دهد مجمع عمومی فوق العاده است. و این تصمیم بایستی توسط اداره ثبت شرکتها و سازمان امور مالیاتی به ثبت برسد

کاهش سرمایه شرکت در چه شرایطی و چگونه صورت میپذیرد؟

کاهش سرمایه شرکت یک عمل حقوقی بوده و در صورتی که شرکت ی شرکا دچار زیان شوند میتوانند سرمایه شرکت را تغییر دهند. تنها مرجعی که میتواند سرمایه شرکت را تغییر دهد مجمع عمومی فوق العاده است. و این تصمیم بایستی توسط اداره ثبت شرکتها و سازمان امور مالیاتی به ثبت برسد. مطابق قانون شرکت نمی‌تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که در قانون برای آن تعیین شده است کاهش دهد و همچنین این تصمیم نباید به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد کند .

سرمایه شرکت از جمله مهترین ارکان یک شرکت است  که در اساسنامه شرکت ذکر میشود و کاهش و افزایش آن منوط به اصلاح ماده اساسنامه است سرمایه شرکت در واقع تضمین کننده حقوق افراد ثالث به شرکت میباشد. [۱]

در طول حیات یک شرکت ممکن است شرایطی پیش آید که یک شرکت مجبور به کاهش سرمایه شود. کاهش سرمایه بندرت اتفاق می‌افتد و قانون در مواد ۱۴۱ و ۱۸۹ الی ۱۹۸ لایحه قانونی به آن پرداخته است. پس قبل کاهش سرمایه شرکت باید حقوق طلبکاران شرکت و شرکا حفظ شود.

برای ثبت درخواست مشاوره، اطلاعات خود را وارد نمایید.

ماهیت و فایده

کاهش سرمایه هم در زمان سوددهی شرکت تصور می‌شود و هم وقتی که شرکت در حال زیان دادن است. اما بیشتر در زمان زیان‌دهی، کاهش سرمایه رخ می‌دهد. با توجه به ماده ۱۴۱ لایحه قانونی با شرایطی در هنگام زیان دادن، کاهش سرمایه الزامی است.
مثال کاهش سرمایه با وجود سوددهی شرکت: زمانی که دارایی شرکت کافی است در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است. در اینصورت کاهش سرمایه معادل مبلغ پرداخت نشده سهام، موجب می‌شود بدهی شرکت به شرکا از میان برود.
مثال کاهش سرمایه با وجود زیان‌دهی شرکت: اگر شرکت زیان دهد، به واسطه این زیان قسمتی از سرمایه‌اش را از دست بدهد، تا این ضرر جبران نشود تقسیم سود امکان ندارد. حال اگر سرمایه شرکت را به میزان دارایی واقعی شرکت کاهش دهند در صورت سوددهی می‌توانند سود را بین شرکای شرکت تقسیم کنند.

شرایط قانونی کاهش اختیاری سرمایه

شرایط قانونی کاهش اختیاری سرمایه عبارتند از:

مجمع عمومی فوق‌العاده تنها مرجعی است که می‌تواند درباره کاهش سرمایه تصمیم‌گیری کند.

 تصمیم به کاهش سرمایه با پیشنهاد هیات مدیره صورت می‌گیرد. بازرس گزارش را به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت. 

 • محدودیت کاهش سرمایه

شرکت نمی‌تواند سرمایه خود را به کمتر از مبلغی که در قانون برای آن تعیین شده است کاهش دهد. این مبلغ در شرکت‌های سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص یک میلیون ریال می‌باشد. در صورتی که سرمایه شرکت کمتر از سرمایه مذکور شود، باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان مقرر اقدام به عمل آید. در غیر این صورت هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید. 

 • رعایت تساوی حقوق شرکا

کاهش سرمایه نباید موجب لطمه زدن به تساوی حقوق صاحبان سهام شود. کاهش سرمایه را نمی‌توان فقط به بعضی از سهام داران تحمیل کرد.

 • حفظ حقوق طلبکاران
  1. کاهش سرمایه نباید موجب تضییع حقوق طلبکارانی که قبل از این کاهش سرمایه از شرکت طلبکار بوده‌اند، شود. برای حفظ حقوق این طلبکاران قانونگذار در مواد ۱۹۲ الی ۱۹۵ لایحه قانونی مقرراتی پیش‌بینی کرده است:
  2. ظرف یک ماه از تصمیم به کاهش سرمایه، باید در روزنامه رسمی و روزنامه که آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود.
  3. امکان اعتراض طلبکاران قبل از نشر آخرین آگهی به تصمیم کاهش سرمایه ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی.
  4. در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض وارد باشد، باید شرکت برای طلب طلبکاران وثیقه بدهد و یا دین، حال می‌شود.
  5. در مهلت دو ماه مذکور و در صورت اعتراض تا صدور حکم قطعی شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.

کاهش سرمایه اجباری

اگر بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت می‌کند تا درباره انحلال شرکت و یا کاهش سرمایه تصمیم بگیرد. در صورت رای به عدم انحلال شرکت باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

کاهش اجباری سرمایه، از طریق کاهش تعداد سهام و یا مبلغ اسمی صورت می‌گیرد. کاهش تعداد سهام مانند: تبدیل هر دو سهم قدیم با یک سهم جدید، که به ضرر سهامدارانی است که یک سهم دارند و یا تعداد سهامشان منفرد باشد. این قبیل سهامداران را نمی‌توان وادار به خرید سهام جدید نمود زیرا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهد صاحبان سهام بیفزاید.

کاهش اختیاری سرمایه

کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گردد. پس اگر به هر کدام از دلایل ذکر شده نیاز به کاهش سرمایه شرکت خود دارید میتوانید از کارشناسان موسسه حقوقی ثبتی سانا مشاوره رایگان دریافت نمایید.